NorAmDiaSyn - Norsk i Amerika
 
 

 

 
 

 

Nordmenn i Amerika:

For snart to hundre år siden dro de første nordmennene til Amerika for å starte et nytt liv. Siden den gang har nærmere 900.000 nordmenn fulgt etter. I dag snakker de fleste norskamerikanere bare amerikansk, men det finnes fortsatt noen som har lært norsk hjemme og som fremdeles kan snakke norsk i voksen alder. Disse er som regel godt oppi åtti- og nittiårene. I NorAmDiaSyn-prosjektet har vi reist til Amerika for å intervjue dem og la opptakene være starten på et nytt talespråkskorpus med amerika-norsk.

 

 

NorAmDiaSyn-prosjektet er en forlengelse av NorDiaSyn-posjektet. I NorAmDiaSyn vil vi også arbeide med dialektsyntaks, delvis etter mønster fra NorDiaSyn. Det innsamlede talemålsmateriale vil selvfølgelig være velegnet til andre typer studier, både av språklig og historisk art.

 

 

NY VERSJON av Amerika-norsk talespråkskorpus

Et korpus med 50 informanter fra 22 steder i USA og Canada med ca 182 000 ord er ferdig og kan fritt brukes til forskning
(Se rekkefølgen tekstene er lagt inn i.)

Få brukernavn og passord

Søk i korpuset

 

 

Spesialnummer av Norsk Lingvistisk Tidsskrift:
Vol 30, Nr 2 (2012) Norsk i Amerika
Gjesteredaktører: Janne Bondi Johannessen og Joseph Salmons
Les mer

 

nlt

 

 

Opptak av norskamerikanske informanter

Se en oversikt her over Tekstlaboratoriets lydfiler fra nordmenn i Amerika. Via denne siden er det også mulig å lytte til opptak.


Nordmenn i Clay County i Minnesota.
Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets Det løfterike landet:

Welcome

Søt velkomst for de norske forskerne
på opptakstur i Blair. Foto: K. M. Eide

Janne og Signe med informanter i Sunburg.

 

 

 

 
     

Norske talespråkskorpus


Nordisk dialektkorpus og syntaksdatabase

 

NorDiaSyn

 

Søk i Amerika-norsk talespråkskorpus

 

Lytt til eldre og nyere opptak fra Amerika

 

Heritage language list

 

University of Wisconsin-Madison: Immigrant Norwegian in the Upper Midwest

 

Svenskan i Amerika

 

Det løfterike landet

 

Arnstein Hjelde:

- The Norwegian Language in America

- Bibliography

 

 

UiO