del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
Labyrinth (Labyrinten)


I Labyrinth arbeider du med ordklasser.

Slik starter du spillet
Når du kommer inn på Labyrinth-siden, kan du starte spillet på to måter: Den ene måten å starte spillet på er å skrive inn et setningsmønster i den hvite boksen og så trykke på Play. Hvis du velger denne metoden, kan du ikke registrere resultatet ditt når du er ferdig med et spill. Den andre måten er å klikke på Play uten å skrive inn noe setningsmønster i den hvite boksen. Hvis du velger denne løsningen, har du mulighet til å registrere resultatet ditt når du er ferdig med et spill.

Når du klikker på Play, åpnes et nytt vindu med et bilde av en gul mus og en blinkende rød museknapp. Klikk i nærheten av den røde knappen for å starte spillet. Da får du se en labyrint full av ordklasser. En liten rød pelsball faller ned i labyrinten i fallskjerm.

Målet med spillet
En setning kommer frem på toppen av skjermen. Din oppgave er å styre pelsballen gjennom labyrinten slik at den treffer den riktige ordklassen for hvert av ordene som blir markert på skjermen. Merk deg at pelsballen ikke kan stå stille for lenge fordi den har et farlig spøkelse hakk i hæl! Hvis pelsballen blir innhentet av spøkelset, mister du et liv. Under ser du et spill der spilleren har klart å finne ordklassen til alle ordene i setningen. Poengsummen er markert med røde tall.

bilde av labyrinst skjermebilde

Å bevege seg gjennom labyrinten
Du beveger pelsballen ved å bruke piltastene på tastaturet. Når du kommer til et veiskille, må du velge den riktige ordklassen. Hvis den riktige ordklassen ikke er tilgjengelig, må du gå gjennom veggen helt til du kommer til den ordklassen du skal ha. Hvite prikker markerer den veien du allerede har gått. Du har ikke lov til å gå tilbake.

Vanskelighetsgrad
Vanskelighetsgraden på spillet forandrer seg i takt med dine evner, jo flinkere du blir, jo vanskeligere blir spillet. Etter at du har klart fem setninger, vil spøkelset komme litt tidligere og bevege seg litt fortere enn før. På høyre side stiger "spøkelsesbarometeret" etter som spillet blir vanskeligere.

Tap av liv
Du begynner med seks liv. Pelsballene over poengsummen viser hvor mange liv du har igjen. Hver gang du mister et liv, blir en av pelsballene krysset ut. Du kan miste et liv på tre måter: 1) ved å velge feil ordklasse, 2) ved å gå tilbake den veien du kom, eller 3) ved å forsøke å gå gjennom en vegg hvis den riktige ordklassen allerede er tilgjengelig.

Poeng
Du får 5 poeng hver gang du treffer den riktige ordklassen. Du mister 5 poeng hver gang du gjør noe feil, det vil si hver gang du mister et liv. Når du klarer å fullføre en setning, blir poengsummen du har fått for denne setningen fordoblet. Når du er ferdig med et spill, får du tilbud om å registrere poengsummen din i resultatlisten. Slik kan du konkurrere med andre spillere.

Menyen
På toppen av skjermen finner du en meny med valgene Game, Size og Help. I Game-menyen kan du stoppe spillet med Stop game. Dessuten kan du se resultatlisten ved å velge Highscores. Resultatlisten viser resultatene fra de siste 24 timene, de siste 30 dagene og de siste 365 dagene. Du kan også starte et nytt spille ved å velge New Game. Under Size kan du velge hvor stort skjermbilde du vil ha på spillet: Small (lite), Medium (middels), Large (stort) eller Fit Screen (slik at det passer til skjermen din).

Litt grammatikkhjelp
Her kommer noen eksempler for å hjelpe deg med ordklassene.
Ordene har samme farge som i Paintbox-paletten.

n = substantiv (sykkel, bok, fredag, Harry, Oslo)
pron = pronomen (jeg, han, hverandre, seg )
det = determinativ (en, et, den, min, fire )
adj = adjektiv (blå, snill, flink, humpete, fjerde)
prep = preposisjon (på, i, under, ved)
conj = konjunksjon (og, eller, men, for )
sbu = subjunksjon (at, fordi, derfor, å) (sbu-fargen er hvit)
intj = interjeksjon (oi, au, uff, jippi)
adv = adverb (veldig, så, ute, fort)
v = verb (er, spiste, har, bestemte)

Toppen av siden