del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
Paintbox Game (Malerskrinet)
pil tilbake til brukerveiledning


I Paintbox arbeider du med ordklasser.

Slik starter du spillet
Når du kommer inn på Paintbox-siden, kan du starte spillet på to måter: Den ene måten å starte spillet på er å skrive inn en setningskode, for eksempel BBM32, i den hvite boksen. Den andre måten er å klikke på et av bokstavikonene øverst på siden (den gule A-en, den grønne B-en, den blå C-en eller den gule E-en). Da vil det komme opp en liste med setninger. Fra denne listen kan du velge en setning ved å klikke på ikonet til venstre for setningen.

Målet med spillet
Målet med spillet er å fargelegge alle ordene i setningen med riktig farge. Hver ordklasse har sin egen farge.

Slik spiller du
Du fargelegger et ord ved å klikke på den riktige fargen på paletten og så klikke på det ordet du vil fargelegge. Forkortelsene for de ulike ordklassene finner du nedenfor. I eksempelet under er tålmodig et adjektiv. Derfor skal det males grønt, det vil si med den fargen som er merket adj. Noldus er et substantiv og skal males blå med den fargen som er merket n. Siden husnisse også er et substantiv, kan du male den i samme slengen, altså uten å gå tilbake til paletten.

Hjelp
Hvis du ikke vet hvilken farge du skal velge, kan du klikke på sirkelen VIS i midten av paletten og så klikke på det ordet du trenger hjelp med.

beskrivelse av maleskrin

Paletten
De to basisfargene er blå for substantiv og rød for verb. De ordene som har nært slektskap med substantiv (det vil si pronomen, determinativ og adjektiv) er på den blå-grønne fargeskalaen. De ordene som er nært beslektet med verb (det vil si adverb) er på den rød-oransje fargeskalaen. Sirklene på paletten har to forskjellige størrelser. Størrelsen på sirkelen sier noe om hvor mange ord som finnes i ordklassen. Av denne grunn er det sirklene for åpne ordklasser (som substantiv, verb, adjektiver og adverb) som er størst.

Gjenta
Når du er ferdig med en setning, kan du velge å spille med den samme setningen en gang til ved å trykke på Gjenta.

Ny setning
Hvis du vil at spillet skal velge en ny setning til deg, så trykk på Ny setning. Da startes spillet automatisk på nytt med en ny setning. Hvis du har lyst til å velge ut den neste setningen selv, kan du klikke på det gule, grønne eller blå bokstav-ikonet øverst på siden. Da kommer du til en oversikt over alle setningene. Klikk på ikonet til venstre for den setningen du vil spille med. En tredje mulighet for å få en ny setning er å skrive inn en setningskode i den hvite boksen.

Lyd
Under paletten er det en boks som heter Lyd. Når du begynner spillet, er denne boksen merket av. Det betyr at lyden er på. Du trenger høretelefoner eller høyttalere på datamaskinen din for å høre lyden. Hvis du vil skru lyden av, kan du klikke i boksen slik at den svarte avmerkingen går bort.

Flodhest
Når du begynner spillet, er det en flodhest nederst på skjermen. Du kan velge å bytte ut denne flodhesten med et ansikt. Hvis du vil bytte ut flodhesten, så klikk i boksen som er merket Flodhest slik at markeringen forsvinner.

Valg
Når du starter Paintbox, er alle sirklene på paletten farget. Dette betyr at alle ordklasser er representert og at du dermed kan fargelegge alle ordene du får i spillet. Men det er ikke nødvendig å arbeide med alle ordklassene. Hvis du vil konsentrere deg om noen ordklasser, klikk på Start valg-boksen som er rett over paletten. Da forsvinner alle fargene i paletten, og den blir seende slik ut:

uferget boks

Nå kan du velge hvilke ordklasser du vil ha med i spillet ved å klikke på sirklene. Hvis du ombestemmer deg og vil ta bort en farge du har markert, så klikk på denne fargen. Da vil den forsvinne. Hvis du for eksempel bare vil spille med substantiv, verb og adjektiv, klikk på n, v og adj. Da vil paletten se slik ut:

trefarg malerskrin

Når du er ferdige med å velge ordklasser, så klikk på knappen Stopp valg over paletten (legg merke til at knappen Start valg forandres til Stopp valg når du klikker på den, og omvendt). Spillet vil nå starte automatisk. Du trenger bare å bry deg om de ordklassene du har markert i paletten. Ord fra andre ordklasser enn de som er markert, vil du ikke kunne fargelegge.

Litt grammatikkhjelp
Her kommer noen eksempler for å hjelpe deg med ordklassene.
Ordene har samme farge som i Paintbox-paletten.

n = substantiv (sykkel, bok, fredag, Harry, Oslo)
pron = pronomen (jeg, han, hverandre, seg )
det = determinativ (en, et, den, min, fire )
adj = adjektiv (blå, snill, flink, humpete, fjerde)
prep = preposisjon (på, i, under, ved)
conj = konjunksjon (og, eller, men, for )
sbu = subjunksjon (at, fordi, derfor, å) (sbu-fargen er hvit)
intj = interjeksjon (oi, au, uff, jippi)
adv = adverb (veldig, så, ute, fort)
v = verb (er, spiste, har, bestemte)

Toppen av siden