del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
Setninger for minoritetsspråklige eleverMinoritetsspråklige elever har sine egne bokmålssetninger på GREI. Setningene blir brukt både til spill og trebygging. Det som kjennetegner disse setningene er:

  • enkelt ordforråd
  • få sammensetninger
  • ingen vanskelige navn
  • enkel setningsoppbygging

Når ordforrådet er enkelt, kan elevene konsentrere seg om det de egentlig skal lære på GREI - nemlig ordklasser og setningsanalyse - uten å bli distrahert av lange og vanskelige ord. Setningene i E kan også brukes av andre elever som vil starte opplæringen med et enklere ordforråd. Les mer om hvordan du kan spille spill og bygge trær med E her.

Setningene er gjennomgått av førstelektor Åse Berit Strandskogen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Foreløpig er det bare laget 105 setninger, men vi håper å utvide med flere setninger etter hvert - også med setninger for nynorsk.

Setningene i E er hentet fra Erlend Loes L (Cappelen 1999), fra Lars Saabye Christensens Beatles (Cappelen 1984) og nettstedene:

http://www.aftenposten.no
http://www.dagbladet.no
http://www.klartale.no/
http://www.vg.no

samt noen setninger fra andre aviser, nettsteder og hjemmesider tilgjengelig på Internett.

Spille spill med E
I alle spillene bortsett fra Paintbox kommer du først til en side som ser slik ut:

Her skriver du inn setningskoden for E, EBM, i vinduet og trykker på Play. Du vil nå bare få setninger fra E-gruppen. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke vil få registrert poengene dine fra spillet på resultatlista dersom du bruker denne metoden.

I Paintbox kan du velge nivå på to måter: Enten ved å skrive en setningskode, f.eks. EBM52, i den hvite boksen eller ved å klikke på bokstavikonet E. Gjør du det siste, kommer det opp en liste med setninger du kan velge fra. Dersom du klikker på ikonet til venstre for setningen, starter du spillet.
NB Legg merke til at du kan risikere å få en ny setning fra en annen kategori enn E dersom du bruker Gjenta-knappen når du er ferdig med å "male" en setning. Det sikreste er derfor å skrive inn en ny setningskode fra E-kategorien.

Å bygge trær med E
Klikk på E-ikonet for å finne setningene du vil arbeide med. Du kan lese mer om hvordan du gjør dette her.

Toppen av siden