del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
Shooting Gallery (Skytespillet)


I Shooting Gallery arbeider du med ordklasser:

Slik starter du spillet
Når du kommer inn på Shooting Gallery-siden, kan du starte spillet på to måter: Den ene måten å starte spillet på er å skrive inn et setningsmønster i den hvite boksen og så trykke på Play. Hvis du velger denne metoden, kan du ikke registere resultatet ditt når du er ferdig med et spill. Den andre måten er å klikke på Play uten å skrive inn noe setningsmønster i den hvite boksen. Hvis du velger denne løsningen, har du mulighet til å registrere resultatet ditt når du er ferdig med et spill.

Når du klikker på Play, vil det åpne seg et eget vindu for spillet. For å starte spillet må du trykke på F2-tasten øverst på tastaturet ditt.

Spillets gang
Datamaskinen gir deg 100 setninger å skyte på. Disse setningene er delt i 10 grupper av 10 setninger. For hver av disse 10 gruppene vil datamaskinen fortelle deg hvilken ordklasse du skal skyte. Denne ordklassen gjelder for de 10 neste setningene, altså helt til du blir fortalt at du skal skyte på en annen ordklasse.

Du skyter ved å peke på riktig ord med musa og klikke. For hvert ord av den riktige ordklassen du skyter ned, får du 10 poeng. Du kan se at du har skutt det riktige ordet fordi det blir grønt når du treffer det. Hvis du skyter et ord fra feil ordklasse, blir ordet rødt når du treffer det og du mister 5 poeng.

Spillet er over hvis du skyter 5 ord fra feil ordklasse, eller hvis du lar 5 ord fra riktig ordklasse slippe forbi. Du kan selv avslutte spillet når du vil. Det er to måter å avslutte spillet på. Enten velger du Stop Game i Game- menyen, eller så velger du Quit i den samme menyen. Hvis du velger Stop game, får du sjansen til å registrere resultatet ditt hvis du har fått mange nok poeng (se under).

Resultatliste
Hvis du er en av de 10 beste den dagen du spiller, eller hvis du er en av de 100 beste totalt, får du sjansen til å registere navnet ditt og landet du kommer fra. Hvis du vil se på resultatlisten, velg Highscore i Game-menyen.

Vanskelighetsgrader
Spillet har tre vanskelighetsgrader: Beginner (nybegynner), Intermediate (litt øvet) og Expert (ekspert). Jo høyere vanskelighetsgrad du velger, jo fortere flyr setningene forbi og jo lengre blir de. Hvis du ikke velger nivå, vil spillet automatisk velge det midterste nivået. Hvis du vil forandre nivået, velg Level i Game-menyen.

Legg merke til at farten på setningene øker jo lenger ut du kommer i spillet, selv om du ikke har skiftet nivå.

Språk
Du kan forandre språk ved å velge Language i Game-menyen.

Ordklasser
I Shooting Gallery kan du velge om du vil spille med alle ordklassene, eller om du bare vil ha noen. Spillet bruker automatisk alle ordklassene hvis du ikke aktivt velger noe annet. Hvis du ikke vil ha med alle ordklassene, kan du velge enten 1) bare substantiv og verb eller 2) bare de store ordklassene, det vil si: substantiv, verb, adjektiv og adverb eller 3) bare de små ordklassene, det vil si: konjunksjoner, pronomen, preposisjoner og determinativ. Du kan forandre ordklassene som brukes ved å velge Word Classes i Game-menyen.

Lyd
Når du begynner spillet, er lyden på. Du trenger høretelefoner eller høyttalere på datamaskinen din for å høre lyden. Hvis du vil skru lyden av, kan du velge Sound effects under Settings-menyen slik at denne ikke lenger er markert med en hake.

Toppen av siden