del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
Syntris
tilbake til brukerveiledning

I Syntris arbeider du med setningsledd.

Slik starter du spillet
Når du kommer inn på Syntris-siden, kan du starte spillet på to måter: Den ene måten å starte spillet på er å skrive inn et setningsmønster i den hvite boksen og så trykke på Play. Hvis du velger denne metoden, kan du ikke registere resultatet ditt når du er ferdig med et spill. Den andre måten er å klikke på Play uten å skrive inn noe setningsmønster i den hvite boksen. Hvis du velger denne løsningen, har du mulighet til å registrere resultatet ditt når du er ferdig med et spill.

Når du klikker på Play, åpner det seg en egen Syntris-side. For å starte spillet må du trykke på F2-tasten øverst på tastaturet.

Slik spiller du
Datamaskinen velger en setning og deler denne opp i sine rette setningsledd. Så kommer en boks ned fra himmelen. Denne boksen inneholder navnene på fire setningsledd. Din oppgave er å flytte boksen og omrokkere setningsleddnavnene slik at ett av dem passer til ett av setningsleddene under. En oversikt over setningsleddene finner du her. Slik ser skjermbildet ut når du spiller:

For å flytte boksen, bruk piltastene til venstre og høyre. Venstre piltast flytter boksen mot venstre, og høyre piltast flytter boksen mot høyre. For å omrokkere setningsleddnavnene inne i boksen, bruk opp- og ned-pilene. Det setningsleddet som teller, er det som er i BUNNEN av boksen (dette er jo den delen av boksen som kommer i direkte kontakt med setningsleddet når det faller ned). Når du har flyttet boksen dit du vil og omrokkert setningsleddene inne i boksen slik du ønsker, kan du bare la boksen falle.

Fart
Hvis du synes boksen faller for sakte, er det bare å trykke på mellomromstasten (den lange tasten nederst på tastaturet), så faller boksen raskere. Jo oftere du trykker på mellomromstasten, jo raskere faller boksen.

Pause
Hvis du vil ha en pause i spillet, trykker du på p på tastaturet. Når du er klart til å starte igjen, trykk på p en gang til og spillet vil fortsette.

Poeng
Hver gang du får et setningsledd til å falle ned på riktig sted, får du 10 poeng og dette setningsleddet blir grått. Navnet på det korrekte setningsleddet vil vises med blå bokstaver under. Hver gang du lar et setningsledd falle ned på feil sted, mister du 5 poeng og datamaskinen velger en ny setning. Den gamle setningen blir værende nederst på skjermen. Men du har fortsatt muligheten til å rette opp feilen i den gamle setningen. Hvis du klarer å analysere de setningene som ligger over den gamle setningen, vil du igjen nå ned til den og få en sjanse til å analysere den på nytt. Spillet er over når 10 setninger har lagt seg oppå hverandre på skjermen. Du kan selv stoppe spillet når du vil ved å velge Stop Game eller Quit fra Game-menyen.

Resultatliste
Når et spill er ferdig, kan du få vite din totale poengsum og hvor du ligger på resultatlisten. Hvis du er blant de 100 beste, kan du registere navnet ditt og hvilket land du er fra. Du kan se resultatlisten ved å velge Highscore fra Game-menyen. Maskinen har oversikt over de 100 beste resultatene det inneværende året og måneden, og de 10 beste resultatene den inneværende uken og dagen.

Språk
Du kan forandre språk ved å velge Language i Game-menyen.

Slik stopper du spillet
Du kan selv stoppe spillet når du vil ved å velge Stop Game eller Quit fra Game-menyen.

Lyd
Foreløpig er det ingen lydeffekter tilgjengelig for dette spillet.

 

Setningsledd
Vi bruker følgende setningsledd:

Forkortelse

Setningsledd

Eksempler

S

Subjekt

Lisa sykler.
Jenta med de blå snekkerbuksene sykler.
At hun kommer for sent, overrasker meg ikke.

Sf

Formelt subjekt

Det sitter en nisse på stubben.

Sr

Egentlig subjekt

Det sitter en nisse på stubben.

P

Verbal

Simen løp.
Simen har løpt i en time.
Simen ville kunne løpe i flere timer.

Od

Direkte objekt

Tora spiste lakris.
Tora spiste et tonn med lakris.

Oi

Indirekte objekt

Siri serverte Markus et stykke av bursdagskaken.
Vokteren ga pingvinen med det gule håret et ekstra fiskestykke.

A

Adverbial

Hunden tuslet hjem.
I Brasil danser de samba.

Cs

Predikativ: subjekstpredikativ

Marianne er astronaut.
Ole Jørgen skal gutten hete.
Lykken er å spise is i sola.

Co

Predikativ: objektspredikativ

Elevene skurte gulvet rent.
Solkongen kalte de ham.

SUB

Subjunksjonal

Jeg håper at hun kommer.


Sideordningsledd

Vi bruker følgende sideordningsledd:

Forkortelse

Sideordningsledd

Eksempler

CO

Koordinator

Sara, Ingvild og Martine samarbeidet.
Buksen var stilig, men svinedyr.

CJT

Konjunkt

Sara, Ingvild og Martine samarbeidet.
Buksen var stilig, men svinedyr.

Toppen av siden