del 1 av logo hovedside kontakt oss

     NYE TERMER


firkant Spill
blank  Setningsanalyse med trær
blank Terminologiquiz
   
blank Brukerveiledning
blank Tips til lærerne
blank Forkortelser
   
blank til swap image  Om GREI
blank GREI-kurs
   
BlankVisl VISL
blank Tekstlaboratoriet
   
   
WordFall (Ordfall)


I WordFall arbeider du med ordklasser.

Den ene måten å starte spillet på er å skrive inn et setningsmønster  i den hvite boksen og så trykke på Play. Hvis du velger denne metoden, kan du ikke registere resultatet ditt når du er ferdig med et spill. Den andre måten er å klikke på Play uten å skrive inn noe setningsmønster i den hvite boksen. Hvis du velger denne løsningen, har du mulighet til å registrere resultatet ditt når du er ferdig med et spill. Når du klikker på Play, åpner det seg en egen WordFall-side. For å starte spillet må du trykke på F2-tasten øverst på tastaturet.

Slik spiller du
En setning kommer opp øverst på skjermen. Ett etter ett begynner ordene å falle nedover mot bunnen av skjermen. Din oppgave er å sørge for at ordene som faller, lander i rett ordklasse. En oversikt over forkortelsene for de ulike ordklassene finner du her. Slik ser skjermbildet ut når du spiller:

Du bruker piltastene til å flytte de fallende ordene. Den venstre pilen flytter ordet til venstre, og den høyre pilen flytter ordet til høyre. Hvis ordet er helt på den ene siden av skjermen, kan du styre det ut av skjermen på denne siden, slik at det kommer ut igjen på den andre siden. Når du har flyttet et ord til riktig posisjon, kan du få det til å falle raskere ved å bruke ned-pilen på tastaturet. Men pass på å bare trykke én gang på ned-pilen. Hvis du trykker to ganger, vil både det ordet du holder på med og det neste, styres ned i den kategorien det er plassert over.

Poeng
For hvert ord som faller ned i rett ordklasse, får du 10 poeng. Hver gang du plasserer et ord feil, mister du 5 poeng. Hvis du klarer en hel setning uten å gjøre feil, får du en bonus på 10 poeng ekstra for hvert ord i setningen. Med andre ord dobler du poengsummen for en setning hvis du får den helt korrekt.

På høyre side er det en "straffeboks" kalt Penalty Box. Hver gang et ord faller ned i feil ordklasse, øker vannstanden i straffeboksen. Når straffeboksen er helt full, kommer det en murvegg over den setningen du holder på med. Murveggen gjør at ordene i neste setning får kortere vei å falle og du må bestemme deg fortere.

Spillet er over når murveggen fyller hele skjermen. Du kan også stoppe spillet når du vil ved å velge Quit fra Game-menyen.

Resultatliste
Hvis din poengsum er blant de 10 beste den dagen eller blant de 100 beste totalt, kan du registrere navnet ditt og landet du kommer fra.

Vanskelighetsgrader
Det er tre vanskelighetsgrader: begynner (Beginner), middels (Intermediate) og avansert (Expert). Jo høyere vanskelighetsgrad du velger, jo lengre blir setningene og jo raskere faller ordene. Størrelsen på mursteinene i veggen øker også, slik at skjermen fylles raskere opp når du gjør en feil.

Spillet starter automatisk på middels vanskelighetsgrad hvis du ikke velger noe annet. Hvis du vil forandre vanskelighetsgraden, velg Level i Game-menyen.

Språk
Du kan forandre språk ved å velge Language fra Game-menyen.

Ordklasser
Hvis du ikke velger noe spesielt, vil WordFall bruke alle ordklassene. Hvis du ønsker et begrenset utvalg av ordklasser, kan du velge Word Classes i Game-menyen. Her finnes det tre forhåndsdefinerte grupper av ordklasser: 1) bare verb og substantiv, 2) bare de store ordklassene (substantiv, verb, adjektiv og adverb), 3) bare de små ordklassene (konjunksjoner, pronomen, preposisjoner og determinativ). Hvis du ønsker en annen gruppe av ordklasser enn de tre forhåndsdefinerte, velg Word Classes fra Game-menyen og Custom. Da kommer det opp et eget vindu der du kan hake av de ordklassene du selv ønsker. Men husk at hvis du velger ut ordklassene du skal spille med gjennom Custom, vil du ikke kunne registrere resultatet ditt i resultatlisten.

Slik stopper du spillet
Du kan når som helst stoppe spillet ved å velge Stop Game eller Quit fra Game-menyen. Men du får bare sjansen til å registrere resultatet ditt hvis du velger Stop Game. Du må også ha oppnådd en viss poengsum for å få lov til å registrere resultatet ditt.

Lyd
Når du starter spillet, er lyden på. Du trenger høyttalere eller høretelefoner tilknyttet datamaskinen for å høre lyden. Hvis du vil skru av lyden, velg Sound Effects i Settings-menyen.

Statistikk
Når spillet er over, vil datamaskinen vise deg en oversikt over resultatene dine for de forskjellige ordklassene. Datamaskinen vil spørre deg om du ønsker et skreddersydd spill for å øve på de ordklassene du hadde problemer med i det forrige spillet.

 

Litt grammatikkhjelp
Her kommer noen eksempler for å hjelpe deg med ordklassene. Ordene har samme farge som i Paintbox-paletten. (Du kan lese om dette i brukerveiledningen her).

n = substantiv (sykkel, bok, fredag, Harry, Oslo)
pron = pronomen (jeg, han, hverandre, seg )
det = determinativ (en, et, den, min, fire )
adj = adjektiv (blå, snill, flink, humpete, fjerde)
prep = preposisjon (på, i, under, ved)
conj = konjunksjon (og, eller, men, for )
sbu = subjunksjon (at, fordi, derfor, å) (sbu-fargen er hvit)
intj = interjeksjon (oi, au, uff, jippi)
adv = adverb (veldig, så, ute, fort)
v = verb (er, spiste, har, bestemte)

 

Setningsmønstre og setningskoder

I alle spillene bortsett fra Paintbox, ber spillet deg først om å skrive et setningsmønster eller Pattern:

skjermbilde av WordFall

De setningsmønstrene som er tilgjengelige for bokmål er: ABM, BBM, CBM, DBM og EBM. Her står A, B, C, D og E for nivået, der A er lettest og D er vanskeligst. E er spesielt beregnet på minoritetsspråklige elever. BM står for bokmål. Setningsmønster for nynorsk er ANN, BNN, CNN og DNN. Klikk så på Play. Dersom du velger denne metoden, kan du ikke registere resultatet ditt når du er ferdig med et spill.

Du kan også klikke på Play uten å skrive inn noe i boksen. Da velges tilfeldige setninger fra ett av nivåene for deg, og du kan registrere resultatet ditt.

 

Toppen av siden