I denne utgaven:

• Nye tilbud:
    • To korpus
• Gjest:
Dag Trygve Truslew Haug
• Nytt om navn
• Fast ansatt: Kristin Hagen
• Unge forskere:
    • Eva Engels

    Åsne Haaland
• Utadrettet virksomhet
• Nordisk dialektprosjekt:
    
• Korpus og database

    Glimt fra dialektinnsamling
• Bok og bokslipp
    • Bok og musikk
    • Innlegg ved: Haakon Breien Benestad
    • Innlegg ved:
Hanne Gram Simonsen

 Om Tekstlab-bulletinen:
 Bulletinen kommer ut 1-2 ganger per år.

 Redaktører for denne utgaven:
 Janne  Bondi Johannessen og
 Karine Stjernholm.

 


Bulletin, oktober 2008, 11. årgang


Velkommen til en ny utgave av Tekstlaboratoriets nyhetsbulletin. Som vanlig gir vi et glimt av hvem
vi er og hva vi holder på med, til informasjon og forhåpentligvis inspirasjon.

Tekstlaboratoriet
- Tilbyr praktisk og teoretisk støtte knyttet til bruk av
   teknologi i språk- og tekstforskning
- utvikler programvare og korpus
- holder jevnlige kurs for forskere, stipendiater og
  masterstudenter ved Det humanistiske fakultet

NB: Neste kurs blir 15. desember - hold av datoen! Informasjon kommer senere.

Velkommen til en hyggelig prat i 6.etasje, Henrik Wergelands hus.

Janne Bondi Johannessen