tilbake til hovudside Bokmål

     NYE TERMAR

Spel
Setningsanalyse med tre
Terminologiquiz
   
Brukarrettleiing
Tips til lærarane
Forkortingar
   
Om GREI
GREI-kurs
   
VISL
Tekstlaboratoriet
   
   

Artikkel om GREI

Les om GREI i artikkelen:
"Gøy med grammatikk. Dataspill i grammatikkopplæringen" av Kristin Hagen og Janne Bondi Johannessen.

Artikkelen står i boka :
Språkdidaktikk for norsklærere
- mangfold av språk og tekster i undervisningen
av Mette Elisabeth Nergård og Ingebjørg Tonne, og er utgitt på Universitetsforlaget i 2008.

Frå omtala til boka:

"Språkdidaktikk tar for seg sentrale emner vordende norsklærere støter på når de skal formidle grammatikk til elever. Solide fagpersoner fra lærerutdanningen gir her interessante innfallsvinkler til sentrale tema i språkundervisningen.

Boken er skrevet særlig for studenter i lærerutdanningen og norsklærere i grunn- og videregående skole."

 

 


 
Huvudside