tilbake til hovudside Bokmål

     NYE TERMAR

Spel
Setningsanalyse med tre
Terminologiquiz
   
Brukarrettleiing
Tips til lærarane
Forkortingar
   
Om GREI
GREI-kurs
   
VISL
Tekstlaboratoriet
   
   

Terminologiquiz  
Match Forms: Øv deg på setje VISL-forkortingane saman med namna på dei tilhøyrande ordklassene.
Spel
Slik gjer du det

Match Functions: Øv deg på setje VISL-forkortingane saman med namna på dei tilhøyrande setningsledda.
Spel
Slik gjer du det

 


 
Huvudside