tilbake til hovudside Bokmål

     NYE TERMAR

Spel
Setningsanalyse med tre
Terminologiquiz
   
Brukarrettleiing
Tips til lærarane
Forkortingar
   
Om GREI
GREI-kurs
   
VISL
Tekstlaboratoriet
   
   
Setningsanalyse med tre  Sjå på eller bygg dine eigne setningsanalysetre
Les om setningsanalyse med tre
Les om korleis setningane er analyserte
Les om setningar for ulike klassetrinn

 


 
Huvudside