tilbake til hovudside Bokmål

     NYE TERMAR

Spel
Setningsanalyse med tre
Terminologiquiz
   
Brukarrettleiing
Tips til lærarane
Forkortingar
   
Om GREI
GREI-kurs
   
VISL
Tekstlaboratoriet
   
   
Brukarrettleiing
   
Kort om GREI Litt om korleis setningane er analyserte
Å komme i gang Setningsanalyse med tre
Setningar for ulike klassetrinn Ei kort samanlikning mellom nye og gamle grammatiske termar
Funksjon: setningsledd Spela

- Setningstypar

- Labyrinth (Labyrinten)

- Setningsledd - Paintbox (Målarskrinet)
- Sideordningsledd - Shooting Gallery (Skytespelet)
- Gruppeledd - SpaceRescue (Redningsaksjon i rommet)
Form: ordklasse - Syntris
- Ordklasse - WordFall (Ordfall)
- Ordgrupper Terminologiquiz
  Systemkrav

 

 


 
Huvudside