tilbake til hovudside Bokmål

     NYE TERMAR

Spel
Setningsanalyse med tre
Terminologiquiz
   
Brukarrettleiing
Tips til lærarane
Forkortingar
   
Om GREI
GREI-kurs
   
VISL
Tekstlaboratoriet
   
   
Terminologiforkortingar  Ei terminologioversikt med eksempel finn du i brukarrettleiinga.

Ordklasse   Ordgrupper

Forkorting

Ordklasser

  Forkorting Ordgruppe

n

Substantiv

  g Gruppe

v

Verb

  cl Setning

adj

Adjektiv

  par Paratagme/
Sideordning

adv

Adverb

     

prp

Preposisjon

     

conj

Konjunksjon

     

sbu

Subjunksjon

     

det

Determinativ

     

pron

Pronomen

     

intj

Interjeksjon

     

 

Setningstypar   Setningsledd

Forkorting

Setningstype

  Forkorting Setningsledd

STA

Forteljande setning

  S Subjekt

QUE

Spørjesetning

  Sf Formelt subjekt

COM

Bydesetning

  Sr Eigentleg subjekt

EXC

Utrop

  P Verbal

-

 

  Od Direkte objekt

-

 

  Oi Indirekte objekt

-

    A Adverbial

-

 

  Cs Predikativ: subjektspredikativ
-     Co Predikativ: objektspredikativ
      SUB Subjunksjonal

 

Sideordningsledd   Gruppeledd

Forkorting

Sideordningsledd

  Forkorting Gruppeledd
CO Konjunksjonal   H Hovud

CJT

Konjunkt

  D Dependent


Toppen av sida

 


 
Huvudside