tilbake til hovudside Bokmål

     NYE TERMAR

Spel
Setningsanalyse med tre
Terminologiquiz
   
Brukarrettleiing
Tips til lærarane
Forkortingar
   
Om GREI
GREI-kurs
   
VISL
Tekstlaboratoriet
   
   
GREI-kurs  

 

- Frisk opp grammatikk-kunnskapane dine
- Forstå dei nye grammatiske termane
- Lær morosame grammatikkspel og analyseverktøy for norsk
  og 24 andre språk

Tekstlaboratoriet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium tilbyr dagskurs for lærarar. Kurset passar for språklærarar på barneskulen, ungdomsskulen og vidaregåande skule.

Kurset bruker hovudsakleg norsk (bokmål og nynorsk) som eksempelspråk, men også lærarar som underviser i framandspråk eller norsk som andrespråk, vil ha utbytte av kurset. Gjennom GREI finst grammatikkspel og analyseverktøy for 24 språk ved sida av bokmål og nynorsk, for eksempel engelsk, tysk, fransk, spansk, samisk og arabisk.

Kursinnhald

Del 1: Repeter grammatikken og lær dei nye grammatiske termane
Professor Janne Bondi Johannessen gir deltakarane ei kort grammatikkinnføring før ho går meir grundig igjennom dei nye grammatiske termane som Utdanningsdirektoratet og Språkrådet no tilrår. (Les meir om dei nye grammatiske termane).

Del 2: GREI-demonstrasjon og spel sjølv
Vi demonstrerer korleis grammatikkspela og analyseverktøya på GREI kan brukast i undervisninga. Deltakarane får høve til å spele og byggje tre sjølv under kunnig rettleiing.

Nytt kurs? Følg med på denne sida!

Dersom du ønskjer at vi skal halde kurs i ditt nærmiljø, ta kontakt med EVU-kontakt Jonas Bakken for meir informasjon.
Informasjon om andre etter- og videreutdanningskurs på ILN finn du her.

Kontakt oss :
EVU-kontakt Jonas Bakken tlf 22 85 69 42
Språkingeniør Kristin Hagen tlf. 22 85 71 10
Professor Janne Bondi Johannessen tlf. 22 85 68 14

E-post: evu-kontakt@iln.uio.no
Postadresse: EVU-kontakt Jonas Bakken, Insstitutt for lingvistiske og nordiske studier, Postboks 1102 Blindern, 0317 Oslo

Les om ILN og Tekstlaboratoriet
Dokumentarkiv


Toppen av sida

 


 
Huvudside