tilbake til hovudside Bokmål

     NYE TERMAR

Spel
Setningsanalyse med tre
Terminologiquiz
   
Brukarrettleiing
Tips til lærarane
Forkortingar
   
Om GREI
GREI-kurs
   
VISL
Tekstlaboratoriet
   
   
Spel med ordklasser  

 

• Paintbox Game (Målarskrinet): Mål substantiv, verb og andre ord med fargane i målarskrinet.
Spel
Slik speler du

Shooting Gallery (Skytespelet): Skyt ned substantiv, verb og andre ord som fer over skjermen.
Spel
Slik speler du

WordFall (Ordfall): Få substantiv, verb og andre ord til å falle på plass i riktig felt i dette Tetris-liknande spelet.
Spel
Slik speler du

Labyrinth (Labyrinten): Kom deg gjennom labyrinten forbi dei riktige ordklassene utan å bli ete opp av spøkjelset!
Spel
Slik speler du

Spel med setningsanalysar

Syntris: Få setningsledd til å falle på plass i riktig felt i dette Tetris-liknande spelet.
Spel
Slik speler du

SpaceRescue (Redningsaksjon i rommet): Redd ord og setningsledd frå skumle romvesen
Spel
Slik speler du

NB! Ver merksam på at nokre spel krev versjon 1.6.0 eller nyare av Java. Les meir under Systemkrav her.

 

 


 
Huvudside