tilbake til hovudside Bokmål

     NYE TERMAR

Spel
Setningsanalyse med tre
Terminologiquiz
   
Brukarrettleiing
Tips til lærarane
Forkortingar
   
Om GREI
GREI-kurs
   
VISL
Tekstlaboratoriet
   
   
Velkomen til GREI!  

 


Klikk deg inn på eitt av grammatikkspela eller forsøk å byggje eit setningsanalysetre. Prøv også VISL-lenkja som gir deg spel og analysar for 25 andre språk.


Dei norske analysane og spela på GREI bruker nå dei nye grammatiske termane som er tilrådde av Utdanningsdirektoratet og Språkrådet. Tilrådinga kan du lese her. Ein kort gjennomgang av dei nye termane finn du også i brukarrettleiinga i menyen til venstre.

Les om GREI i lærebok


NYHEIT

VISL-NORD-sidene finn du nye setningar på bokmål, dansk og færøysk. Du kan analysere, spele spel eller høyre korleis setningane lyder på dei tre språka. På VISL-NORD finn du også ei kort språkhistorie der alle dei nordiske språka blir samanlikna.GREI
er laga for elevar frå 5. klasse på barnetrinnet til og med 3. klasse på vidaregåande.
GREI er utvikla av Tekstlaboratoriet ved Universitetet i Oslo med stønad frå Læringssenteret.
GREI er laga på grunnlag av VISL, som er eit prosjekt ved Syddansk Universitet i Danmark.

 


 
Huvudside